AINALYTICS SMART SECURITY

DOKÁŽE NÁS UMELÁ INTELIGENCIA OCHRÁNIŤ?

Základným poslaním produktu je priniesť cenovo dostupné, profesionálne riešenie pre zlepšenia ochrany Vášho majetku a súkromia. Je určený pre všetkých, ktorí vlastnia, alebo plánujú IP kamerový systém.

Jeho rôznorodé využitie siaha od monitorovania okolia, počítania objektov v zábere, detekcie nečakaných udalostí a ďalších funkcií. Veľkou výhodou produktu je jeho možnosť inštalácie do existujúceho IP kamerového systému.

Pre plnohodnotné využitie funkcii nie sú potrebné špeciálne a neraz nákladné analytické kamery. Náš produkt je bez licenčných poplatkov, čím sa stáva výborným, vysoko výkonným a dostupným pomocníkom.

OBJEDNAJTE TERAZ!

ROZPOZNÁVA VAŠA KAMERA OSOBY, ZVIERATÁ ALEBO AUTÁ?

Ak nie, nevadí. Ainalytics to dokáže, a to aj s existujúcimi IP kamerami, stačí ich pripojiť.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE

NEMÁTE PREHĽAD O VOĽNÝCH PARKOVACÍCH MIESTACH?

S naším systémom sa Vaše kamery naučia rozoznávať, či sú parkovacie miesta voľné, alebo obsadené. Vďaka tomu dokážete veľmi jednoducho zistiť počet vozidiel na parkovisku, regulovať ho, kontrolovať ho a prípadne odkláňať vozidlá na iné, prázdnejšie parkovisko.

OBJEDNAJTE TERAZ!

PRIŠLI VAŠE DETI DOMOV NAČAS? NEOBZERAL SI VÁŠ MAJETOK POČAS POSLEDNÝCH 2 NOCÍ NIEKTO CUDZÍ?

Určite máte tieto udalosti zachytené na zázname ... ale ako často si ich prehrávate? ... väčšinou až keď sa niečo stane.

Detektor anomálií zaistí, aby každá nečakaná situácia bola ohlásená včas a bola jej venovaná dostatočná pozornosť.

Funguje na princípe porovnávanie predikcie vypočítanej z nazbieraných údajov s udalosťami, ktoré nastali v reálnom čase.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE

POTREBOVALI BY STE JEDNODUCHO POČÍTAŤ OBJEKTY V ZÁBERE?

Jednou z funkcionalít Ainalytics je počítanie objektov v reálnom čase v určitom smere. Systém rozoznáva ľudí, zvieratá alebo vozidla a následne vyhodnocuje, či počet odpovedá daným predpokladom. Funkcia môže slúžiť napríklad aj na analýzu úseku cesty, výsledkom ktorej je informácia koľko a akých vozidiel prichádza do oblasti, má však aj rôzne iné uplatnenia.

OBJEDNAJTE TERAZ!

POHYBOVALA SA VO VAŠEJ PREVÁDZKE OSOBA, KTORÁ U VÁS NEPRACUJE?

Pomocou samo-učiacich algoritmov si systém sám priebežne vytvára databázu osôb. Nie je potom vôbec zložité odlíšiť vlastých zamestnancov od cudzích osob.

Režim práce pre bezpečnostné zložky.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE

CHARAKTERISTIKA

Pri ochrane Vášho majetku alebo súkromia Ainalytics čerpá až z 8 full HD video zdrojov naraz. Pomocou AI video-analytiky v reálnom čase dekóduje a spracováva data, ktoré sa pri analyzovaní súčasne kopírujú na disk. Vďaka uchovaniu analyzovaných video dát a udalostí dodáva Ainalytics rýchlejší, presnejší a adresnejší prehľad o aktivitách.

Produkt obsahuje 8 PoE vstupov, interný data disk s kapacitou až 14TB na ukladanie videí, AI akcelerátor značky Nvidia a IO rozhrania pre ďalšiu automatizáciu.

OBJEDNAJTE TERAZ!

TECHNICKÉ PARAMETRE - SOFTVÉR

Basic & Max Pro

Detektor - Základné

Subsystém pre detekciu objektov, ich tracking a klasifikáciu. Dokáže pracovať paralelne s viacerými s realtime vstupmi (RTSP) a výstupom je tiež RTSP stream s vyznačenými detekciami a meta dátami. Detekčné modely je možné na diaľku automaticky aktualizovať za účelom lepšej presnosti alebo doplňovania nových typov detekovaných objektov.

Detektory objektov

univerzálny detektor na báze NVIDIA TensorRT, alebo Triton Interference Server

Detekčné pipelines
 • realtime analýza (RTSP)
Klasifikátor
 • farba detekovaných vozidiel
 • typ vozidla (nákladné, osobné, autobus)
Tracking objektov
 • IOU, KLT, NvDCF
RTSP výstup
 • podpora H264
 • podpora H265
Yolov5 Ainalytics model

Predstavuje výkonný detekčný model optimalizovaný pre HW platformu Ainalytics v rôznych variantoch výkonu a typov detekovaných objektov podľa potreby.

23 tried (osoby, tváre, automobily, zvieratá...), automatické aktualizácie na novšiu verziu

 • small, medium (Basic)
 • small, medium, large, xlarge (Max Pro)
Analytická funkcionalita detektora

Analytická funkcionalita umožňuje dodatočné analýzy vstupných streamov nad objektami vo vyznačených regiónoch (ROI), sledovanie prekročenia počtu objektov (Overcrowding), sledovanie prekročenia vyznačených čiar a smer pohybu detekovaných objektov.

 • ROI Filtering
 • Overcrowding Detection
 • Direction Detection
 • Line Crossing
NVR

Štandardná funkcionalita nahrávania vstupných videostreamov. Slúži na neskoršie prezeranie záznamov prepojených s detekčnými, analytickými a alertovými udalosťami. Množstvo nahrávok je obmedzené internou veľkosťou dátového úložiska zariadenia (dodatočný SSD alebo NVMe disk až do veľkosti 15TB).

 • automatické ukladanie údajov z kamier
 • mkv formát
Metriky

Na hodnotenie, porovnávanie a sledovanie výkonnosti sú využívané tieto špecifikácie metrík:

 • realtime časová databáza (až 6 mesiacov)
 • detekované objekty
 • analytické metriky
RTSP výstup
 • podpora H264
 • podpora H265
Reporting

Platforma na vizualizáciu a dotazovanie metrík, záznamov a upozornení. K dispozícii sú rôzne dashboardy, ktoré vyhovejú všetkým požiadavkám použivateľov.

 • integrovaná Grafana
Alerting
 • alert DB
 • vyhodnocovanie alertov na základe výskytu udalostí v časových intervaloch
Notifikácie
 • email
 • MQ
 • SMS
 • Telegram, Slack, ...
Predikcia anomálii
 • predikcia na dennej báze pre detekované objekty
 • predikcia na dennej báze pre analytické metriky
 • predikcia na dennej báze pre systémové objekty
 • alerting anomálií
Prevádzka

Nepretržitý dohľad je zariadený prostredníctvom vzdialenej konfigurácie. Softvérové vybavenie sa aktualizuje bez potrebného manuálneho zásahu.

 • vzdialená konfigurácia
 • automatické aktualizácie
Security
 • PKI access
 • RBAC (admin, operator, viewer)
 • Secure keys store and protection
 • Re-flash protection
 • remote admin access takeover protection
 • HW data encryption
 • ssh tunneling access
GUI softvér

Výkonné grafické používateľské rozhranie s vynikajúcimi uživateľskými možnosťami umožňuje použivateľovi interagovať so všetkými funkciami od počiatočného nastavenia až po potreby dennej prevádzky.

 • Windows 64 bit, Linux 64 bit (ubuntu 18.04, 20.04)
 • realtime
 • archive
 • reporting

TECHNICKÉ PARAMETRE - HARDWARE

Basic

Základné informácie
 • NVIDIA Jetson Nano
 • arm64
 • 4GB RAM
 • Nvidia GPU
 • Pasívne chladenie
Video processing
 • H264/H265 HW support
 • Video Decoder max. 1x 4Kp 30fps, alebo 8x 1080p 30fps
 • Video Encoder max. 1x 4Kp 30fps, alebo 4x 1080p 30fps
Net
 • 8x PoE
 • 1x GbE
Rozšírenia
 • 2x USB 3.0
 • 1x RS-485 (3 pins)
 • 1x mPCle (Host Interface: USB 2.0)
 • 20 pins with 1x UART, 2x l2C
Hard Disk Drive
 • interný SATA disk

Max Pro

Základné informácie
 • NVIDIA Jetson AGX Xavier
 • arm64
 • 32GB RAM
 • Nvidia GPU
 • Pasívne chladenie
Video processing
 • H264/H265 HW support
 • Video Decoder max. 12x 4Kp 30fps, alebo 52x 1080p 30fps
 • Video Encoder max. 8x 4Kp 30fps, alebo 32x 1080p 30fps
Net
 • 2x GbE
Rozšírenia
 • 2x USB 3.0
 • 4x Mini-PCle
 • 1x CAN bus, 1x RS-485, 1x Mic-in. 1x Speaker-out
 • 40 pins with 1x UART, 2x l2C, 5x GPIO, and 1x CAN (W/O transceiver)
Hard Disk Drive
 • 1x M.2 Key M 2280 for NVMe

AINALYTICS BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Po odoslaní objednávkového formulára Vás budeme kontaktovať s bližšími informáciami. Pre výkonnejšie zariadenia, ktoré zvládnu viac ako 8 streamov súčasne, nás prosím kontaktujte pomocou tohto formulára alebo emailu sales@optimaideas.com.

Kontaktujte nás!